سفارش تبلیغ
صبا ویژن

hamechi hast

صفحه خانگی پارسی یار درباره

خطا های دید

    نظر

 

 

 

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/00.gif

به پاهای این دو نفر توجه کنید  متوجه خطای دید می شوید !

 

 

 

تصاویر زیر بر اثر خطای چشمی دگرگون شده و بصورتی شگفت انگیز بنظر میرسند .
مربعهای قرمز بالا و پایین X یکرنگ هستند!

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/01.jpg?171301499

 

دایره های میانی هر دو یک اندازه هستند

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/02.jpg?1562441498

 


خطوط زیر کاملا موازی همدیگر هستند

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/03.jpg?613402937

 

تصویر زیر یک جسم است یا ۲ جسم؟

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/04.jpg?965937170

 


در محل تقاطع مربعهای زیر تنها دایره های سفید وجود دارند !

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/05.jpg?2114485950

 

جریان آب در ۳ رود زیر تنها توسط پس تصویرهای چشمان شما پدید آمده !

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/06.jpg?687385706

نرم افزار محشر - این دو مرد از پله بالا میروند یا پایین؟

آیا این دایره ها ثابت هستند یا متحرک؟!

عجیب ترین خطاهای دید که تا کنون مشاهده کرده اید

 

 

تصویر کوه پوشیده با برف یا گله اسب؟!

عجیب ترین خطاهای دید که تا کنون مشاهده کرده اید

 

 

تصویری از طبیعت یا چهره انسان؟!

عجیب ترین خطاهای دید که تا کنون مشاهده کرده اید

 

 

کدامیک بالا و کدامیک پایین قرار دارند؟!

عجیب ترین خطاهای دید که تا کنون مشاهده کرده اید

 

 

 

 

 

تصویری زیبا از طبیعت یا جنین انسان؟!

عجیب ترین خطاهای دید که تا کنون مشاهده کرده اید

 

 

این تصویر ثابت است یا متحرک؟

عجیب ترین خطاهای دید که تا کنون مشاهده کرده اید

 

 

نقاشی روی دیوار یا روی هوا؟!!

عجیب ترین خطاهای دید که تا کنون مشاهده کرده اید

 

 

چند ستون؟ چند انسان؟!

عجیب ترین خطاهای دید که تا کنون مشاهده کرده اید

 

 

بدون شرح!

عجیب ترین خطاهای دید که تا کنون مشاهده کرده اید

 

در تصویر زیر تنها دایره وجود دارد اما شما آنها را پیوسته و مارپیچ میبینید

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/11.jpg?509917914

 


 

 

شگفت انگیز ترین تصویر موجود !

به وسط این دایـره به مدت ۲ دقیقه خیره گردید بتدریج خواهید دید که هاله ای آبی رنگ

پیرامون دایره شروع به درخشیدن میکنـد!!

الـبته بتدریـج چشمانتان را از صفحه مونیتور فاصله دهید تا هاله بزرگتر گردد .

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/13.jpg?2135068827

 

پنجره زیر به سمت چپ است یا راست؟ !

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/14.jpg?375305923

 

بنای زیر دارای چند ستون هستند !

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/15.jpg?2085227112

 


تصویر زیر یک پل طویل است و یا چندین کشتی؟ !

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/16.jpg?1294294296

 

اسکیمو و یا صورت اسکیمو؟ !

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/17.jpg?1124245525

 

خطوط قرمز زنگ کاملا موازی هستند !

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/18.jpg?265165604

 


دایره زیر تنها بواسطه خطوط اطرافش خمیده بنظر میرسد !

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/19.jpg?700352079

برترین ها: به تصویر زیر نگاه کنید و به مربع داخلی آن خیره شوید.


خطای دید شما باعث خواهد شد این مربع را لرزان و متحرک ببینید در حالیکه کاملا ثابت است!


نقطه وسط خیره شوید و سرتان را جلو و عقب ببرید چرخها به حرکت در میایند !!!

http://www.radsms.com/wp-content/gallery/khataye-did/07.jpg?981610948

امید وارم خوشتون اومده باشه

لطفا نظرات رو در صفحه اصلی بدید