قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه خداوند، بنده اي را دوست بدارد، عمل كردن به هشت صفت را به او الهام فرمايد : چشمْ فروپوشيدن از محارم خدا، ترس از خداوند ـ جلّ ذِكرُه ـ، شرم، بردباري، شكيبايي، امانتداري، راستي و بخشندگي . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت